top of page

JAK DO NAS DOTRZEĆ
Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.
Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie, Dati di utilizzo, Nome, Cognome, Numero di Telefono, Indirizzo, Numero di Fax, Nazione, Stato, Provincia, Email e CAP.
Informujemy, że Rozporządzenie UE 679/2016 (Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych) przewiduje ochronę osób i innych podmiotów w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati con la finalità di espletare i servizi di prenotazione turistica e di richiesta informazioni o disponibilità sul sito ufficiale di hotelaurelia.it.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, dato che in mancanza di questi non è possibile effettuare la prenotazione turistica, la richiesta di disponibilità o di informazioni. La mancanza del conferimento determina quindi la mancata prosecuzione del contratto o del processo di richiesta.
4. I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti necessari all'espletamento del contratto di prenotazione (ad es. l'hotel scelto per il soggiorno) ed i servizi ad esso collegati.
5. Il titolare del trattamento è: Hotel Aurelia sito in Via N.Piccinni, 25 20131 - Milano - MI
6. Il responsabile del trattamento è: Hotel Aurelia Milano
Email: info@hotelaurelia.it

7. W każdej chwili możesz skorzystać ze swoich praw wobec administratora danych, zgodnie z Rozporządzeniem UE 679/2016,
- Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa
1. Zainteresowany ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych, które go dotyczą, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich przekazania w zrozumiałej formie.
2. Zainteresowany ma prawo do uzyskania wskazania:
a) pochodzenie danych osobowych;
b) cele i sposoby przetwarzania:
c) logiki stosowanej w przypadku leczenia przeprowadzanego za pomocą instrumentów elektronicznych;
d) danych identyfikacyjnych właściciela, zarządców i wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z artykułem 5 ustęp 2;
e) o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub które mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczony przedstawiciel na terytorium państwa, menedżerowie lub agenci.
3. Zainteresowany ma prawo do uzyskania:
a) aktualizacji, sprostowania lub, w razie zainteresowania, integracji danych;
b) usunięcia, przekształcenia w postać anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie jest zbędne do celów, w których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone;
c) poświadczenie, że o operacjach, o których mowa w lit. a) i b), powiadomiono, także w odniesieniu do ich treści, osoby, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, gdy wypełnienie to jest okaże się niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków oczywiście nieproporcjonalnych do chronionego prawa.
4. Zainteresowany ma prawo sprzeciwu w całości lub w części:
a) z uzasadnionych powodów do przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, nawet jeśli jest to zgodne z celem zbierania;
b) wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w celu przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynku lub komunikacji

Prawo prywatności i polityka plików cookie na stronie internetowej www.hotelaurelia.it

 

Szczegółowe informacje o wykorzystaniu plików cookies i zgoda na ich użycie

Definicje

Cookies to krótkie fragmenty tekstu (litery i/lub cyfry), które pozwalają serwerowi WWW zapamiętać informacje o kliencie (przeglądarce) w celu ich ponownego wykorzystania podczas tej samej wizyty na stronie (cookies sesyjne) lub później, nawet po kilku dniach (cookies trwałe ciasteczka). Pliki cookies są zapisywane, na podstawie preferencji użytkownika, przez jedną przeglądarkę na konkretnym urządzeniu, z którego korzysta (komputer, tablet, smartfon). Podobne technologie mogą być wykorzystywane do zbierania informacji o zachowaniu użytkowników i korzystaniu z usług.

W dalszej części tego dokumentu będziemy odnosić się do plików cookie i wszystkich podobnych technologii, używając po prostu terminu „plik cookie”.

Rodzaje plików cookie

W oparciu o charakterystykę i zastosowanie plików cookies możemy wyróżnić różne kategorie:

Niezbędne pliki cookie (techniczne pliki cookie). Są to pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny i służą do zarządzania logowaniem i dostępem do zastrzeżonych funkcji witryny, ogólnie w celu przyspieszenia, poprawy lub personalizacji poziomu obsługi użytkowników. Czas trwania plików cookie jest albo ściśle ograniczony do sesji roboczej (po zamknięciu przeglądarki są usuwane), albo dłuższy, mający na celu rozpoznanie komputera odwiedzającego. Ich dezaktywacja może zagrozić korzystaniu z usług dostępnych po zalogowaniu, podczas gdy publiczna część witryny pozostaje normalnie użyteczna.

Analityczne i wydajnościowe pliki cookie. Są to pliki cookie służące do anonimowego zbierania i analizowania ruchu i korzystania z witryny. Te pliki cookie, nawet bez identyfikacji użytkownika, pozwalają na przykład wykryć, czy ten sam użytkownik powraca, aby połączyć się w różnych momentach. Pozwalają również monitorować system i poprawiać jego wydajność oraz użyteczność. Wyłączenie tych plików cookie można wykonać bez utraty funkcjonalności.

Profilujące pliki cookie. Są to trwałe pliki cookie używane do identyfikacji (anonimowo lub nie) preferencji użytkownika i poprawy komfortu przeglądania, w celu wysyłania komunikatów reklamowych zgodnych z preferencjami pokazanymi przez użytkownika podczas surfowania po sieci.

Pliki cookie osób trzecich

Odwiedzając stronę internetową, można otrzymać pliki cookie zarówno z odwiedzanej strony („właściciel”), jak i ze stron zarządzanych przez inne organizacje („strony trzecie”). Przykładem jest obecność „wtyczek społecznościowych” (np. Facebook, Twitter, Google+) mających na celu udostępnianie treści w sieciach społecznościowych. Obecność tych wtyczek wiąże się z przesyłaniem plików cookie do i ze wszystkich witryn zarządzanych przez strony trzecie. Zarządzanie informacjami gromadzonymi przez „strony trzecie” podlega względnym informacjom, do których się odwołuje.

Zarządzanie plikami cookie

Użytkownik może zadecydować, czy chce akceptować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

Uwaga: całkowite lub częściowe wyłączenie technicznych plików cookie może uniemożliwić korzystanie z funkcji witryny zarezerwowanych dla zarejestrowanych użytkowników. Wręcz przeciwnie, użyteczność treści publicznych jest również możliwa dzięki całkowitemu wyłączeniu plików cookie.

Wyłączenie plików cookie „stron trzecich” w żaden sposób nie wpływa na nawigację. Ustawienie można zdefiniować specjalnie dla różnych stron internetowych i aplikacji internetowych. Ponadto najlepsze przeglądarki umożliwiają zdefiniowanie różnych ustawień dla „własnych” plików cookie i „stron trzecich”.

Na przykład w przeglądarce Google Chrome kliknij klucz w prawym górnym rogu i wybierz „Ustawienia”. W tym momencie wybierz „Pokaż ustawienia zaawansowane” („Pod maską”) i zmień ustawienia prywatności.

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: support.microsoft.com/it-it/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
Praca: help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Safari: support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

O niniejszej Polityce plików cookie

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie dotyczy tej witryny internetowej www.hotelaurelia.it.
Uzyskując dostęp do witryny, wyrażasz zgodę na tę politykę dotyczącą plików cookie za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę z dowolnego urządzenia.
Wszelkie zmiany w tej polityce zostaną opublikowane tutaj. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej polityki plików cookie od czasu do czasu, a takie zmiany wejdą w życie, gdy tylko zostaną opublikowane. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian.

O plikach cookie

Od razu pragniemy poinformować, że ta strona NIE WYKORZYSTUJE WŁASNYCH PROFILUJĄCYCH PLIKÓW COOKIE.
Chociaż witryna sama nie tworzy plików cookie, niektóre strony zawierają zewnętrzne linki/komponenty, które tworzą plik cookie (plik tekstowy) na dysku twardym, w folderze przeglądarki komputera. Informacje, które mogą gromadzić pliki cookie, obejmują datę i godzinę Twojej wizyty, dane rejestracyjne, adres IP, historię zakupów (jeśli na odwiedzanej stronie znajduje się system rezerwacji online) oraz czynności związane z nawigacją. Pliki cookie mają wiele zalet: pozwalają witrynie rozpoznawać informacje i określać, jaki rodzaj treści może być bardziej odpowiedni dla Twoich potrzeb.
Wiele przeglądarek umożliwia odrzucanie plików cookie, ale jeśli to zrobisz, strony internetowe mogą nie wyświetlać się poprawnie. Możesz usunąć pliki cookie na koniec sesji przeglądania, a Twoja przeglądarka powinna zawierać instrukcje, jak to zrobić. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności firm wymienionych na tej stronie i regularne przeglądanie ich, ponieważ zasady te mogą ulec zmianie. Jak wspomniano, na tej stronie znajdziesz firmy, które udostępniają zewnętrzne linki/komponenty, które mogą tworzyć pliki cookie w witrynie.

Jak używamy plików cookie

Możemy zbierać informacje automatycznie, kiedy wchodzisz na stronę, używając plików cookie.
Pliki cookie pozwalają nam zidentyfikować Twój komputer i uzyskać szczegółowe informacje o ostatnim dostępie.
Możesz nie akceptować plików cookie. W takim przypadku nie możemy zagwarantować, że korzystanie z witryny będzie takie samo, jak w przypadku zaakceptowania plików cookie.
Informacje zebrane za pomocą plików cookie nie umożliwiają identyfikacji użytkownika; będą zawierać ogólne informacje o ustawieniach komputera, połączeniu internetowym, na przykład: system operacyjny i platforma.
Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale możesz zmienić ustawienia przeglądarki i usunąć pliki cookie lub uniemożliwić automatyczną akceptację, jeśli wolisz.

Strona www.hotelaurelia.it, z której korzysta

Usługa rezerwacji online

W ramach tej witryny dostępna jest usługa rezerwacji online świadczona przez osoby trzecie. W szczególności niezależnym Administratorem i właścicielem systemu rezerwacji online jest:

OCTORATE SRL, NIP: 13493861002

Reklama

Usługi te umożliwiają wykorzystywanie danych użytkownika do celów komunikacji handlowej w różnych formach reklamowych, takich jak banery, również w odniesieniu do zainteresowań użytkownika i mogą wykorzystywać pliki cookie do identyfikacji użytkownika w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach i zachowanie użytkownika, wykryte również poza tą witryną:
Przeglądanie treści z platform zewnętrznych
Usługi, które umożliwiają przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych ze stron tej witryny i interakcję z nimi. Jeśli usługa tego typu jest zainstalowana, możliwe jest, że nawet jeśli użytkownicy nie korzystają z usługi, może ona gromadzić dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana.

Czcionki Google (Google Inc.)
Jest to usługa integracji stylów czcionek zarządzana przez Google Inc., która umożliwia tej witrynie integrację takich treści na swoich stronach. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji: www.google.com/intl/it/policies/privacy/

Mapy Google (Google Inc.)
Jest to usługa wizualizacji map zarządzana przez Google Inc., która umożliwia tej witrynie integrację takich treści na swoich stronach. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji: www.google.com/intl/it/policies/privacy/

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i sposobach zarządzania nimi lub wyłączania plików cookie innych firm lub plików marketingowych/retargetujących, odwiedź stronę:
www.allaboutcookies.org
www.networkadvertising.org/choices
www.youronlinechoices.com/it
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
www.aboutads.info/choices

 

 

Nota informacyjna zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia UE 2016/679 - artykuł 13 Dekretu Ustawodawczego 196/2003 (Kodeks ochrony danych osobowych) z późniejszymi zmianami

w zastosowaniu Rozporządzenia Europejskiego nr. 679 z 2016 r. dekretu ustawodawczego nr. 196 z 2003 r. w sprawie ochrony danych osobowych informujemy, że Administratorem Danych jest Hotel Aurelia Milano

Dane osobowe są przetwarzane w pełnej zgodności z rozporządzeniem UE 679/2016 i dekretem ustawodawczym 196/2003.

Podane przez Ciebie dane (dalej „zainteresowany”) będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Twoich żądań i mogą być ujawniane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do tego celu lub za wyraźną zgodą Zainteresowanych.

Dane będą przetwarzane przez personel powołany przez Administratora Danych Osobowych, dysponujący procedurami, narzędziami technicznymi i informatycznymi odpowiednimi do ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osoby zainteresowanej i polega na ich zbieraniu, rejestrowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, konsultowaniu, przetwarzaniu, modyfikacji , wybór, ekstrakcja, porównanie, wykorzystanie, wzajemne połączenie, blokowanie, komunikacja, rozpowszechnianie, anulowanie, niszczenie tego samego, w tym połączenie dwóch lub więcej wyżej wymienionych działań.

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia żądanych usług osobie zainteresowanej, w każdym przypadku maksymalnie przez 10 lat i w każdym przypadku zostaną usunięte na żądanie zainteresowanej strony, bez uszczerbku dla dalszych obowiązki konserwatorskie ustanowione przez prawo. Dane osoby zainteresowanej nie zostaną ujawnione.

W ramach swojej działalności i we wskazanych powyżej celach Administrator może korzystać z usług podmiotów trzecich, które działają w imieniu Administratora i zgodnie z jego poleceniami jako podmioty przetwarzające dane. Są to dostawcy, partnerzy handlowi i produkcyjni, pośrednicy, konsultanci techniczni i medyczni oraz inne podobne podmioty, które współpracują z naszą organizacją w celu wypełnienia zobowiązań umownych podjętych z Państwem; podmiotom świadczącym usługi ściśle i nieodzownie związane z działalnością Administratora, takim jak doradcy podatkowi, banki, spedytorzy, firmy ubezpieczeniowe, organy publiczne i prywatne, także w związku z przeprowadzaniem kontroli lub kontroli; podmiotom, które mogą uzyskać dostęp do danych na podstawie przepisów prawa.

Dane mogą być również udostępniane wszystkim podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa do ich zbierania (np. wojewódzkim spółkom ochrony zdrowia, administracji finansowej itp.)

Zainteresowana strona może zażądać pełnej i aktualnej listy podmiotów wyznaczonych jako podmioty przetwarzające dane, kontaktując się z osobą kontaktową wskazaną poniżej.

Dane mogą być przekazywane na terenie Unii Europejskiej, w której Administrator Danych lub jego dostawcy i współpracownicy mają swoją siedzibę lub posiadają własne serwery. Dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

Prawa zainteresowanej strony

Prawo dostępu (art. 15 RODO). Prawo osoby zainteresowanej do uzyskania dostępu do swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Prawo do sprostowania (art. 16 RODO). Prawo osoby zainteresowanej do uzyskania od administratora sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;

Prawo do odwołania (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO). Zainteresowany ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych;

Prawo do ograniczenia leczenia (art. 18 RODO). Prawo osoby zainteresowanej do żądania ograniczenia przetwarzania danych;

Obowiązek informacyjny (art. 19 RODO). Administrator Danych informuje każdego z odbiorców, któremu dane osobowe zostały przekazane, o sprostowaniach, skreśleniach lub ograniczeniach przetwarzania, którego dokonuje na podstawie art. 16; 17; 18;

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). Osoba zainteresowana ma prawo otrzymać dotyczące jej dane osobowe przekazane Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora;

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO). Prawo zainteresowanego do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;

Profilowanie (art. 22 RODO). Osoba zainteresowana ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, lub która istotnie wpływa na jej osobę.

Administratorem danych jest: Hotel Aurelia Milano

Art. 7 - Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa

1. Zainteresowany ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych, które go dotyczą, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich przekazania w zrozumiałej formie.

2. Zainteresowany ma prawo do uzyskania wskazania:
a) pochodzenie danych osobowych;
b) celach i sposobach przetwarzania;
c) logiki stosowanej w przypadku leczenia przeprowadzanego za pomocą instrumentów elektronicznych;
d) danych identyfikacyjnych właściciela, zarządców i wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z artykułem 5 ustęp 2;
e) o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub które mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczony przedstawiciel na terytorium państwa, menedżerowie lub agenci.

3. Zainteresowany ma prawo do uzyskania:
a) aktualizacji, sprostowania lub, w razie zainteresowania, integracji danych;
b) usunięcia, przekształcenia w postać anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie jest zbędne do celów, w których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone;
c) zaświadczenie, że o operacjach, o których mowa w lit. a) ib), zwrócono uwagę, również co do ich treści, osobom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, gdy wymóg ten jest okaże się niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków oczywiście nieproporcjonalnych do chronionego prawa.

4. Zainteresowany ma prawo sprzeciwu w całości lub w części:
a) z uzasadnionych powodów do przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, nawet jeśli jest to zgodne z celem zbierania;
b) do przetwarzania dotyczących go danych osobowych w celu przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu prowadzenia badań rynku lub komunikacji handlowej.

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest: Hotel Aurelia Milano

Wirusy komputerowe

Hotel Aurelia Milano gwarantuje, że zawartość tej strony jest wolna od wirusów wykrywalnych przez stale aktywny system antywirusowy.
Hotel Aurelia Milano nie ponosi odpowiedzialności za obecność wirusów, których nie mogą wykryć stosowane produkty antywirusowe.
Ostrzega również użytkowników, że korzystanie z oprogramowania w Internecie wiąże się z nieodłącznym ryzykiem.

Dzieci

Nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie powinieneś dokonywać rezerwacji online ani żadnych pytań, ale poproś rodzica, aby zrobił to za ciebie.

Pytania lub wątpliwości

Jeśli uważasz, że Hotel Aurelia Milano nie przestrzega powyższych zasad, daj nam znać, wysyłając wiadomość e-mail na adres info [at] hotelaurelia.it, a my dołożymy wszelkich starań, aby zidentyfikować i rozwiązać wszelkie problemy.

Odmiany niniejszej polityki prywatności online

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby uwzględnić zmiany regulacyjne, potrzeby biznesowe lub wymagania naszych gości, partnerów rynkowych i usługodawców. Zaktualizowane wersje zostaną opublikowane na naszej stronie wraz z datami aktualizacji, aby poinformować Cię o najnowszej aktualizacji polityki prywatności. Ostatnia aktualizacja: maj 2018 r

bottom of page